Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. (1944) je významnou a zároveň také nejcitovanější českou vědkyní, lékařkou, manažerkou a političkou horní komory Parlamentu ČR - Senátu. Těžištěm její vědecké práce je výzkum chorob mozku a míchy a výzkum kmenových buněk.

V roce 1970 ukončila studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze. Titul kandidát věd AV ČR (CSc.) získala v roce 1976 a titul doktor věd AVČR (DrSc.) obdržela v roce 1990. Docentkou v oboru normální a patologické fyziologie se stala v roce 1994, profesorkou byla jmenována v roce 2000. Působila např. na Universitě v Heidelbergu v Německu či na Universitě v Perthu v Austrálii. V letech 2001 až 2016 byla ředitelkou Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR aaž do roku 2016 získala více, než dvacítku nejrůznějších českých i světových ocenění, včetně Státní ceny – Medaile za zásluhy 1. stupně.

 Je autorkou 857 publikací, z toho 347publikací in extenso v mezinárodních impaktovaných časopisech, 39 kapitol v knihách, autorkou 1 monografie, editorkou 4 knih a spoluautorkou 6 patentů. Publikace profesorky Sykové byly citovány více než 10 726 krát, její Hirsch index je 56.

Prof. Syková náleží mezi přední osobnosti české vědecké elity.